CPC/WPC/APC 1st Provisional Selection List...., ONLINE COMPLAINTS (C.C.P), TRACK CHILD, POLICE VERIFICATION APPLICATION FORM, FORM "C" ONLINE FIND YOUR PINCODE, MISSING PERSON DETAILS, IMPORTANT DETECTION BY UK POLICE,

Traffic Rules

Traffic Rules

       ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಪವರ್ತನಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಾಧದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..................